CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fast Factorised Backprojection Algorithm for Processing of SAR Data

P-O. Frölind ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; D. Murdin
Proc. IoA International Conference on Synthetic Aperture Sonar and Synthetic Aperture Radar, held in Lerici, Italy, 11-12 September, 2006. p. 168-175. (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: radar, SARDenna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 24598

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur