CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigating the impact of communal heating charges on internal temperature profiles, thermal expectation and excess in energy demand

Stephanie Gauthier ; Victoria Aragon ; Leonidas Bourikas ; Patrick James ; Despoina Teli (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Installationsteknik )
Demand Conference 2016, Lancaster, UK (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-09.
CPL Pubid: 245971

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Installationsteknik (2015-2017)

Ämnesområden

Energi
Byggnadsteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur