CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of standwise stem volume retrieval in boreal forest from JERS-1 L-band SAR backscatter

M. Santoro ; Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; C. Schmullius
International Journal of Remote Sensing Vol. 27 (2006), 16, p. 3425-3453.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Radar, remote sensing, SAR, forestDenna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 24597

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur