CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reprocessing and Recycling of Spent Nuclear Fuel

Christian Ekberg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi)
: Woodhead Publishing, 2015. ISBN: 978-1-78242-212-9.- 642 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-08.
CPL Pubid: 245965