CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

WEER Recycling

Christian Ekberg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Industriell materialåtervinning ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi) ; Teodora Retegan (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi) ; Alexandre Changes ; Gerard Cote ; Mikael Nilsson
(2016)
[Bok, med redaktör]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-08. Senast ändrad 2016-12-09.
CPL Pubid: 245963