CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The hydrolysis of metal ions

Christian Ekberg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Industriell materialåtervinning) ; Paul Brown
: Wiley, 2016. ISBN: 978-3-527-33010-2.- 952 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-08. Senast ändrad 2016-12-09.
CPL Pubid: 245962