CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quality improvement and care procurement: Friends of foes?

Sara Dahlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Henrik Eriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Carolina Camén
Conference presentation, Servsig, 20160618, Maastricht, Holland (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-12-08. Senast ändrad 2017-01-12.
CPL Pubid: 245951