CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 – 2014

Självvärderingsrapport

Caroline Ingelhammar (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. - 51 s.
[Rapport]

Chalmers tekniska högskola Område för yrkesexamen: Byggingenjör Examen: Högskoleingenjör Utvärderingsärende reg.nr: 643-01844-12 Byggingenjörsexamen kan erhållas efter en 3-årig yrkesförberedande utbildning som ingår i utbildningsområdet Arkitektur och Samhällsbyggnad på Chalmers. Denna högskoleingenjörsexamen är ett bevis på erforderlig kunskap och förmåga inom teknikområdet Samhällsbyggnadsteknik. Bredd i utbildningen nås bland annat genom att studenten får kunskap om planering och projektering, organisation och ledning, produktion och uppföljning samt förvaltning och underhåll.

Nyckelord: Byggingenjörsutbildning, 3-årig högskoleingenjörsexamen


2012 utvärderades alla tekniska utbildningar i Sverige. Fokus låg på att granska examensarbetens kvalitet på högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningarna på Chalmers. För övrigt ingick intervjuer med studenter och lärare samt en självvärderingsrapport som berörda programansvariga ansvarade för och skrev. Rapporten presenteras i denna publikation.Denna post skapades 2016-12-07. Senast ändrad 2016-12-07.
CPL Pubid: 245942

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Byggproduktion

Chalmers infrastruktur