CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measured LTE Throughput for SISO, SIMO and MIMO in Polarization-Random-LOS

Madeleine Schilliger Kildal (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; Andres Alayon Glazunov (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antennsystem)
2016 IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, APSURSI 2016, Fajardo, Puerto Rico, 26 June - 1 July 2016 p. 323-324. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

LTE throughput measurements in a Random Line-of- Sight (Random-LOS) setup have been performed. The effect of polarization-randomness on the level of detection threshold of one or two bitstreams has been investigated. Good agreement is shown between theory and experiments for the SISO, SIMO and MIMO cases.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-07. Senast ändrad 2017-02-17.
CPL Pubid: 245925

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antennsystem (2014-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem

Chalmers infrastruktur