CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comment on 'Anav et al. (2016) Comparing concentration-based (AOT40) and stomatal uptake (PODY) metrics for ozone risk assessment to European forests' Global Change Biology, 22(4), 1608-1627, doi:10.1111/gcb.13138

David Simpson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering ; Extern)
Global Change Biology (1354-1013). Vol. 22 (2016), 10, p. 3257-3258.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-12-07. Senast ändrad 2017-01-16.
CPL Pubid: 245922

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur