CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Here Be Dragons: Science, Technology and the Future of Humanity

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Oxford : Oxford University Press, 2016. ISBN: 9780198723547.- 288 s.
[Bok]


Denna post skapades 2016-12-06.
CPL Pubid: 245907