CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Draft Genome Sequence of Streptococcus gordonii Type Strain CCUG 33482T.

Francisco Salvà-Serra ; Hedvig E Jakobsson ; Kaisa Thorell ; Lucia Gonzales-Siles ; Erika Tång Hallbäck ; Daniel Jaén-Luchoro ; Fredrik Boulund ; Per Sikora ; Roger Karlsson ; Liselott Svensson-Stadler ; Antoni Bennasar ; Lars Engstrand ; Erik Kristiansson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik) ; Edward R.B. Moore
Genome announcements Vol. 4 (2016), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Streptococcus gordoniitype strain CCUG 33482(T)is a member of theStreptococcus mitisgroup, isolated from a case of subacute bacterial endocarditis. Here, we report the draft genome sequence ofS. gordoniiCCUG 33482(T), composed of 41 contigs of a total size of 2.15 Mb with 2,061 annotated coding sequences.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-06.
CPL Pubid: 245889

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi (GU)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar (GU)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik (GU)
Institutionen för biologi och miljövetenskap (GU)
Institutionen för kemi och molekylärbiologi (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistikInstitutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik (GU)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Medicinsk genetik
Mikrobiologi inom det medicinska området

Chalmers infrastruktur