CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Draft Genome Sequence of Moraxella catarrhalis Type Strain CCUG 353T.

Hedvig E Jakobsson ; Francisco Salvà-Serra ; Kaisa Thorell ; Lucia Gonzales-Siles ; Fredrik Boulund ; Roger Karlsson ; Per Sikora ; Lars Engstrand ; Erik Kristiansson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik) ; Edward R.B. Moore
Genome announcements Vol. 4 (2016), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Moraxella catarrhalis is a Gram-negative commensal and pathogenic bacterium found in the human respiratory tract. It is associated with otitis media and respiratory tract infections. Here, we report the draft genome sequence of M. catarrhalis type strain CCUG 353(T), composed of 18 contigs and a total size of 1.89 Mb.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-06.
CPL Pubid: 245885

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi (GU)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar (GU)
Institutionen för kemi och molekylärbiologi (GU)
Institutionen för biologi och miljövetenskap (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistikInstitutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik (GU)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Medicinsk genetik
Mikrobiologi inom det medicinska området

Chalmers infrastruktur