CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Limit theorems for pure death processes coming down from infinity.

Serik Sagitov (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; T. France
(2016)
[Preprint]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 245884

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Sannolikhetsteori och statistik
Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur