CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

General linear-fractional branching processes with discrete time.

Alexey Lindo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Serik Sagitov (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2015)
[Preprint]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 245880

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Matematik
Sannolikhetsteori och statistik

Chalmers infrastruktur