CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamical Stability of Percolation for Some Interacting Particle Systems and $\epsilon$--Stability

Erik Broman ; Jeffrey Steif (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Annals of Probability (0091-1798). Vol. 34 (2006), p. 539-576.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In this paper we will investigate dynamic stability of percolation for the stochastic Ising model and the contact process. We also introduce the notion of downwards and upwards $\epsilon$-- stability which will be a key tool for our analysis.

Nyckelord: percolation, stochastic Ising models, contact processDenna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 24588

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur