CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Highly Nonlinear Few-Mode Fiber for Optical Parametric Amplification

Elham Nazemosadat (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Abel Lorences Riesgo (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
European Conference on Optical Communication 2016 p. W.4.P1.SC1.7. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A highly nonlinear dispersion-shifted few-mode fiber is designed. The dispersion properties and high nonlinearity of this fiber allow simultaneous single-pump parametric amplification of four spatial modes (LP01, LP11, LP02, LP21), with high gain and low cross-talk, over the C-band.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-06. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 245875

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur

 

Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Phase-sensitive optical parametric amplifiers (PSOPA) (EC/FP7/291618)