CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Real-Time Scheduling on Uni- and Multiprocessors based on Priority Promotions

Risat Mahmud Pathan (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Leibniz Transactions on Embedded Systems (LITES) Vol. 3 (2016), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-06.
CPL Pubid: 245871