CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Empirical exploration of a cohort of new technology-based firms in Sweden: What happens to them during their early years?

Heikki Rannikko ; Erno Tornikoski ; Anders Isaksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Hanna Rydehell (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Paper presented for the RENT (Research in Entrepreneurship and Small Business) XXIX conference in Zagreb, Croatia on November 18-20, 2015. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 245865

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur