CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From practice to structures: The link between project-level knowledge creation and firm-level systematic information structures

Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management)
Journal of General Management (0306-3070). Vol. 42 (2016), 1, p. 79-100.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-12-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 245864