CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ultrafast dynamics in graphene

Ultraschnelle Dynamik in Graphen

Ermin Malic (Institutionen för fysik, Kondenserade materiens teori (Chalmers))
Physik Journal (2016)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-05.
CPL Pubid: 245862