CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microscopic view on the ultrafast carrier dynamics in graphene

Ermin Malic (Institutionen för fysik, Kondenserade materiens teori (Chalmers)) ; Torben Winzer ; Faris Kadi ; Andreas Knorr
Optical Properties of Graphene p. 135-182. (2017)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-05. Senast ändrad 2017-07-27.
CPL Pubid: 245861