CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extragalactic Water Megamasers using ALMA Band 5

Liz Humphreys ; Maud Galametz ; Wouter Vlemmings (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Violette Impellizzeri ; Michael Olberg (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; John Conway (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Victor Belitsky (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Carlos De Breuck
ALMA meeting (2016)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2016-12-05. Senast ändrad 2016-12-05.
CPL Pubid: 245841

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2010-2017)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium