CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of Forest Stem Volume using ALOS-2 PALSAR-2 Satellite Images

Johan Fransson ; Maurizio Santoro ; Jörgen Wallerman ; Henrik Persson ; Leif E.B. Eriksson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Mats Nilsson ; Albert Monteith (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Håkan Olsson ; Maciej J. Soja (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys)
Proceedings of 36th IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2016; Beijing; China; 10-15 July 2016 Vol. 2016-November (2016), p. Art no 7730388, Pages 5327-5330.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-05. Senast ändrad 2017-03-31.
CPL Pubid: 245823

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Naturresursteknik
Fjärranalysteknik

Chalmers infrastruktur