CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and characterization of cost-effective planar antennas with steerable beams: Gap waveguides, SMT and Random-LOS

Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; Andres Alayon Glazunov (Institutionen för signaler och system, Antennsystem)
2016 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP2016) p. 116-117. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

This paper presents the recent developments of gap waveguide technology and random-LOS OTA test technology. The applications on beam-steerable massive MIMO antennas and the characterization with random-LOS are emphasized.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-03. Senast ändrad 2017-06-15.
CPL Pubid: 245818

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antennsystem (2014-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Data- och informationsvetenskap
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur