CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of Quadruple-ridge Flared Horn with Spline-defined Profile for Band B of the Wide Band Single Pixel Feed (WBSPF) Advanced Instrumentation Programme for SKA

Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; Jonas Flygare (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Bhushan Billade (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium)
Proceedings. 2016 IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, APSURSI 2016, Fajardo, Puerto Rico, 26 June - 1 July 2016 (1522-3965). p. 1345-1346. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A new quadruple-ridge flared horn with numerically defined profiles by spline function is proposed for Band B of the Wide Band Single Pixel Feed (WBSPF) Advanced Instrumentation Programme for SKA in the paper. Optimization for high aperture efficiency on the spline-profiles have been carried out, resulting in that the aperture efficiency is higher than 65% over 4.6–20 GHz and reflection coefficient is below -10 dB.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-03. Senast ändrad 2017-07-05.
CPL Pubid: 245813

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antennsystem (2014-2017)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Data- och informationsvetenskap
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium