CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quadrature decomposition of a 16 QAM signal into 2×4 PAM signals

Abel Lorences Riesgo (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Tobias Eriksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mikael Mazur (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
2016 European Conference in Optical Communication (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We propose a novel phase-sensitive processor capable of operating at low nonlinear phase shifts. With a nonlinear phase shift of 2 0.15 rad, quadrature decomposition is demonstrated with penalty of 0.5 dB at BER=10E-3.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-02. Senast ändrad 2017-08-02.
CPL Pubid: 245811

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Phase-sensitive optical parametric amplifiers (PSOPA) (EC/FP7/291618)