CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lipider med bioaktiv potential

Ingrid Undeland (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
FUNCTIONAL FOODS – nutrition, medicin och livsmedelsvetenskap p. 31-56. (2005)
[Kapitel]

Nyckelord: functuonal foods, lipider, medicin, nutrition, bioaktivDenna post skapades 2006-12-22.
CPL Pubid: 24580

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur