CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cryogenic 2--4 GHz ultra low noise amplifier

Anders Mellberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Niklas Wadefalk ; Iltcho Angelov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Emmanuil Choumas ; Erik L. Kollberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Niklas Rorsman (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; J. Piotr Starski (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jörgen Stenarson ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest p. 161-163. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 2458