CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exact Inference on Conditional Linear Γ-Gaussian Bayesian Networks.

Ivar Simonsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Petter Mostad (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Proceedings of the Eighth International Conference on Probabilistic Graphical Models p. 474-486. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-02.
CPL Pubid: 245794

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur