CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

40 years of IMP research - the evolvement of the IMP network

Håkan Håkansson ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management )
Proceedings of the IMP Conference, Poznan University of Economics and Business, Poland (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-02.
CPL Pubid: 245791