CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wroe Alderson, IMP and the evolution of theory

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Kajsa Hulthén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management )
The IMP Journal (0809-7259). Vol. 10 (2016), 3, p. 390-408.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-02.
CPL Pubid: 245788