CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Variogram estimation in a Bayesian framework

Petter Mostad (Institutionen för matematik) ; Thore Egeland ; Nils Lid Hjort ; A. G. Kraggerud ; P. Y. Biver
Geostatistics Wollongong 96 - Proceedings of the Fifth International Geostatistics Congress, Wollongong, Australia, September 1996 (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-02.
CPL Pubid: 245787

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur