CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uncertain cap rock geometry, spill point, and gross rock volume

Petter Abrahamsen ; Ragnar Hauge ; Knut Heggland ; Petter Mostad (Institutionen för matematik)
Proceedings - SPE Annual Technical Conference and Exhibition Vol. Omega (1998), p. 723-729.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-02.
CPL Pubid: 245786

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur