CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tidiga Skeden i planering, bygg och förvaltning

Nina Ryd (Institutionen för arkitektur)
Stockholm : AB Svensk Byggtjänst, 2017. ISBN: 978-91-7333-814-1.- 136 s.
[Bok]

De tidiga skedena inför och under planering av ett bygg- eller anläggningsprojekt är ofta avgörande för projektets framgång. Många gånger bestäms avgörande förutsättningar innan det ens formats till ett projekt. Att hantera och planera verksamhetens fastigheter och lokaler är en utmaning för många organisationer. Trots snabba förändringar, hög konkurrens, teknisk utveckling och förändrad efterfrågan från kunderna finns lokalerna där som en specialiserad, ofta dyr och långlivad resurs. Med en framsynt planering redan i tidiga skeden blir den fysiska miljön inte bara ett skydd mot väder och vind utan en strategisk och värdefull resurs för verksamheten. Hur tidiga skeden planeras och genomförs, vilka som deltar och hur dessa deltar är viktiga frågor som det skrivits relativt lite om. Denna bok vill ge en djupare förståelse för väsentliga aspekter i tidiga skeden. Syftet är också att bidra med enkla och praktiska råd som är användbara för att fånga upp, definiera, formulera, värdera och kommunicera framtida behov som påverkar den byggda miljön. Boken vänder sig till byggherrar, arkitekter, konsulter och entreprenörer likväl som planerare som har intresse av att vidareutveckla sin förståelse för de tidiga skedenas unika förutsättningar.

Nyckelord: tidiga skeden, byggherre, behov, verktyg, metoderDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-02. Senast ändrad 2017-02-06.
CPL Pubid: 245783

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur