CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forskning avgörande för samhällsbyggandet

Nina Ryd (Institutionen för arkitektur) ; Eva Schelin ; Kristina Gabrielli ; Ronny Andersson ; Erik Westin ; Anna Bergström ; Sanna Edling ; Stefan Engdahl ; Mari Broman ; Per-Ola Jönsson ; Niklas Sörensen ; Gunilla Glasare
Dagens Samhälle (2016)
[Artikel, övrig]

Samhällsbyggnadssektorn omsätter 25 procent av BNP och skapar runt en halv miljon jobb. En stark samhällsbyggnadssektor har därför direkt påverkan på vårt lands tillväxt och välstånd. Byggandet skapar inte bara fysiska förutsättningar, det handlar lika mycket om medborgarnas livskvalitet och företagens konkurrenskraft. Några pågående samhällsbyggnadsprojekt som rymmer alla dessa dimensioner och som visar på sektorns exportpotential är exempelvis: •Export- och investeringsplattformen Hammarby Sjöstad 2.0 •Stadsflytten av Kiruna •Pilotprojektet DriveMe, i vilket aktörer inom både transport och samhällsplanering samverkar kring autonoma fordon. Den nationella forskningspolitiken hänger tätt samman med andra satsningar: byggandet av nya hållbara städer, regeringens infrastrukturproposition och inte minst tidigare och kommande förslag på det bostadspolitiska området. Förverkligandet av allt detta kräver ett offensivt forsknings- och innovationsarbete, som sker sektorsövergripande.

Nyckelord: forskningspolitik, samhällsbyggnad, finansiering


Artikeln är skriven i samverkan med näringsliv och offentlig sektor: Ronny Andersson, Chef forskning och utveckling, Cementa; Anna Bergström, vVD, BSK Arkitekter; Sanna Edling, Chef för utveckling och hållbarhet, HSB; Stefan Engdahl, Chef verksamhetsområde planering, Trafikverket; Kristina Gabrielii, Ansvarig CSR, Samhällsansvar och hållbarhet, Peab; Gunilla Glasare, Chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL; Per-Ola Jönsson, VD Skanska Installation; Nina Ryd, Professor, Chalmers tekniska högskola; Niklas Sörensen, VD Ramböll Sverige; Erik Westin, Enhetschef och stf Regiondirektör, Akademiska hus; Eva Schelin, VD IQ Samhällsbyggnad; Mari Broman, styrelseordförande, IQ Samhällsbyggnads styrelse;Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-02. Senast ändrad 2016-12-02.
CPL Pubid: 245778

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur