CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling the future - System dynamics in the health care pathway of cutaneous malignant melanoma

Magdalena Claeson ; Stefan Hallberg ; Paul Holmström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Ann-Marie Wennberg ; Helena Gonzalez ; John Paoli
2nd International Conference on UV and Skin Cancer Prevention, Berlin (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-02. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 245773

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi (GU)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Annan teknik
Klinisk medicin
Dermatologi och venereologi

Chalmers infrastruktur