CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy and peak-power optimization of existing time-optimal robot trajectories

Sarmad Riazi (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Kristofer Bengtsson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Oskar Wigström (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Automation)
Automation Science and Engineering (CASE), 2016 IEEE International Conference on (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-11-30.
CPL Pubid: 245759

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation

Ämnesområden

Robotteknik och automation

Chalmers infrastruktur