CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A System Dynamics 'Flight Simulator‛ for the Evaluation of Policy Interventions in Patient Pathways for Cutaneous Malignant Melanoma

Paul Holmström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Magdalena Claeson ; Stefan Hallberg
Operations Research Society Conference, OR54 (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]

A system dynamics simulation model was developed as part of building improved long-time planning and policy evaluation in the patient pathways for Cutaneous Malignant Melanoma. An “incidence generator” was used to create patient output sets dependent on different patient delays in seeking treatment. A “flight simulator” was built to test the scenarios against incidence rates, follow-up programmes etc, assessing the trajectories of healthcare costs over time. It is shown that costs escalate significantly unless patient delays addressed and follow-up programmes reviewed.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-30. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 245752

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi (GU)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Annan teknik
Hälsovetenskaper
Annan medicin och hälsovetenskap

Chalmers infrastruktur