CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Models of Care processes - Implications for the Design of New Health Care Environments

Marie Elf (Sektionen för arkitektur) ; Paul Holmström (Institutionen för teknik och samhälle) ; Kerstin Öhrn
EuroFM Conferences in Copenhagen 2004 (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-11-30. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 245749

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)
Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur