CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stochastic finite element model calibration based on frequency responses and bootstrap sampling

Majid Khorsand Vakilzadeh (Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC) ; Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Vahid Yaghoubi (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Anders T Johansson (Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC)) ; Thomas Abrahamsson (Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC) ; Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Mechanical systems and signal processing (0888-3270). Vol. 88 (2017), p. 180–198.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-11-29.
CPL Pubid: 245712

 

Institutioner (Chalmers)

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC)
Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur