CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Field Operational Tests (FOTs) - The ultimate answer to impact evaluation?

Stig E.R. Franzén (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Lu, M (ed): Evaluation of Intelligent Road Transport Systems. Methods and Results. p. 141-160. (2016)
[Kapitel]

Nyckelord: field trial, methodology, field operational test, FESTA handbookDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-29.
CPL Pubid: 245710

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik
Annan teknik

Chalmers infrastruktur