CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hemoglobin catalyzed oxidation of washed cod muscle phospholipids –effect from pH and hemoglobin source

Ingrid Undeland (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Hordur Kristinsson ; Herbert Hultin
J. Agric. Food Chem Vol. 52 (2004), 14, p. 4444-4451.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: phospholipid, cod, oxidation, pH, hemoglobinDenna post skapades 2006-12-21.
CPL Pubid: 24571

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur