CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategic planning towards sustainability - An approach applied on a company level

Ulrika Lundqvist (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Sverker Alänge (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 23 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-21.
CPL Pubid: 24570

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

SAMHÄLLSVETENSKAP

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola