CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Safety Ventilation in Ultra Clean Air Operating Rooms - A Reveiw

Bengt Ljungqvist (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Installationsteknik ) ; Berit Reinmüller (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Installationsteknik )
Renhetsteknik 3, (2016)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-28. Senast ändrad 2016-12-21.
CPL Pubid: 245693

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Installationsteknik (2015-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur