CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mer dialog med fler

Ola Nylander (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Svensk Byggtjänst, 2016. - 127 s.
[Rapport]

I rapporten MER DIALOG MED FLER har Chalmersforskaren Johanna Eriksson undersökt stadsbyggnadsdialogen i Hovås och en pågående dialogprocess i Fixfabriken, Majorna, Göteborg. Medförfattare är Ola Nylander, professor, Chalmers Arkitektur. 2016 och det är bostadsbrist i Sverige. En vanlig åsikt i bostadsdebatten är att förenklade byggregler kommer få fart på byggandet. Vi talar då om det regelverk som en gång kom till stånd för att säkra kvalitet i bostadens mått och funktioner. I februari föreslog Centerpartiet förenkling av plan- och bygglovsprocesser och förenklade regler för byggande. Skanska skriver – Den låga nyproduktionen beror på att regelverken och processerna kring byggande är många, långa och krångliga. Boverket har utarbetat förenklade regler för tillfälliga anläggningsboenden, som kommer gälla från 1 juli. Allt för att kunna bygga mer och fortare. Nya Hovås, en ny stadsdel växer fram i södra Göteborg, visar på motsatsen. HSB och den lokala entreprenören NSG, Next Step Group hade en vision om att bygga nya flerbostadshus i Hovås. Kollegor i branschen varnade för att försöka bygga i Hovås, som var känt för sina många och långdragna överklaganden. Men istället för att som vanligt komma med ett färdigt förslag bestämde sig HSB och NSG att först fråga medborgarna om deras åsikter. Några av de förslag som fördes fram av de boende i grannskapet var bättre och fler affärer, fikamöjligheter, bättre lekmöjligheter för barnen, smartare och säkrare trafiksituation. När HSB och NSG, tillsammans med Göteborgs stad, kunde utveckla sin vision genom att ta hänsyn till synpunkter och arbeta om i flera omgångar fanns inte många protester kvar mot nybyggnadsplanerna. Dialogprocesserna i Nya Hovås och Fixfabriken visar de möjligheter som finns inom gällande planeringsprocesser och regelverk. Genom att fråga först och agera sen, i dialogform, skapas möjligheter till en snabbare byggprocess med få som överklagar.

Nyckelord: Dialog, processer, stadsbyggnad


Slutsatser I debatten om att öka takten i bostadsbyggandet visar Dialogprocesserna i Nya Hovås en effektivisering inom gällande planeringsprocesser. Det är särskilt viktigt i en tid där det höjs röster i debatten om förenklade bygglovshantering, minskat regelverk, försämrade möjligheter att överklaga och andra förslag som i princip innebär inskränkningar i våra demokratiska rättigheter. Dialogprocessen ger en snabb bygglovshantering. För Nya Hovås är tiden 3 år och med rekordlågt antal överklaganden. Att vinna i tid är den ekonomiskt största och tydligaste vinsten med dialogprocessen i Hovås. Dialogprocessen i Nya Hovås har följts upp med projektet Fixfabriken i centrala Göteborg. Det projektet är fortfarande pågående men resultaten hitintills är mycket positiva. Dialogprocessen är lika enkel till sitt innehåll som den är svår att genomföra. Grundläggande för processen är att skapa förtroenden och genom att ha förtroende kunna erbjuda och få olika värden.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-28.
CPL Pubid: 245685

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan samhällsvetenskap
Annan humaniora

Chalmers infrastruktur