CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear Particle Transport in Flatland

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; E. W. Larsen
(2006)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-12-21. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 24567

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2006:34