CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Representation and Reality in Humans, Animals and Machines

Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för kognition och kommunikation (Chalmers)) ; Raffaela Giovagnoli
(2017)
[Bok, med redaktör]

http://www.idt.mdh.se/%7Egdc/work/Representation-Reality/20160728-Representation-and-Reality-Humans-Other-Living-Organisms-and-Machines-INTRODUCTION.pdf

Nyckelord: representation, computation, information, infocomputation, cogniton


http://www.springer.com/la/book/9783319437828Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-26. Senast ändrad 2017-02-14.
CPL Pubid: 245669

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för kognition och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur