CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Magnetic Characterization of Nanocrystalline Materials with Cut-Core Effect in Power Electronics Applications

Mohammad Amin Bahmani (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
61st Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, New Orleans, USA, Oct 2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-26.
CPL Pubid: 245662

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur