CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On C*-algebra of a semigroup of partial isometries

Vasyl Ostrovskyi ; Stanislav Popovych ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2006)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-12-21.
CPL Pubid: 24566

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2006:33